Kondition och kampsport

Det är lite missvisande att säga att man bygger upp hela kroppen med en sport. Även om ju-jutsu tränar både muskler och uthållighet borde man träna andra saker utöver kampsporten för att faktiskt bli bättre i den. Vi tänkte tala lite om konditionen och hur den hör ihop med kampsport.

sporterDu behöver kondition för alla sporter, även sumobrottning där man mest står stilla. För kondition handlar inte bara om hur långt du kan springa och simma. Kondition är även uthållighet. En stillastående sport kommer fortfarande att kräva kondition, det vill säga att din kropp är bra på att transportera syre till musklerna och att musklerna är bra på att ta upp syremolekylerna. Sedan finns det en massa faktorer som spelar in på hur bra ett visst pass går: om du har bra kläder som inte hindrar dina rörelser, om du är utvilad, att du använder bra utrustning och din teknik.

Tänk på att den bästa i din ju-jutsugrupp behöver inte ha bättre kondition än du. Han eller hon har nog bättre teknik. Det vill säga har de lärt sig rörelserna så pass bra att det kostar personen mindre ansträngning att utföra den vilket gör han eller hon uthålligare. Vill du bli bra på en kampsport ska du träna utefter vad den kräver. Ju-jutsu handlar till stor del om att kontrollera sin och sin motståndares kropp så stabil hållning och starka muskler är väldigt bra för att lyckas inom sporten. Därtill kommer du behöva hela tiden förbättra din kondition för att orka avancera. En allsidig träning är bra men kom ihåg att du blir bra på det du tränar mest: springer du för att konditionsträna kommer du att bli bra på att springa, inte att utföra kast.